راهی به آینده

ساخت وبلاگ
چکیده : دلی پر از سخن داری و لب نمیگشایی،در موردت فکر بیراهه میکنند و تورا آنگونه که میخواهند و میفهمند ترج... با عنوان : راهی به آینده بخوانید :

دلی پر از سخن داری و لب نمیگشایی،در موردت فکر بیراهه میکنند و تورا آنگونه که میخواهند و میفهمند ترجمه ات میکنند و تو ساکتی و میدانی که نیازی نیس خودت را به کسی ثابت کنی،لزومی ندارد بخواهی نگرش کسی را عوض کنی که در موردت درست فکر کنند...قضاوتت میکنند،خیالی نیست.کسی که احترام خودش را ندارد اگر محترمت شمارد باید شک کنی،کسی که به حرف و قول خود وفادار نیس، صداقت تورا تکریم نماید؟

جزئیات است که کلیات را میسازد و "نامرد باشی ولی خودت رو دست نامرد نسپری"

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 19 خرداد 1396 ساعت: 8:48