دلنوشته "بهای خواستن ناخواستنی ها"

ساخت وبلاگ
چکیده : خواستن از خداگاهی از خدا میخواهی،اصرار و تمنا میکنی،هزینه میکنی عمرت را میدهی تا به خواسته ات برسی.د... با عنوان : دلنوشته "بهای خواستن ناخواستنی ها" بخوانید :

خواستن از خدا
گاهی از خدا میخواهی،اصرار و تمنا میکنی،هزینه میکنی عمرت را میدهی تا به خواسته ات برسی.درس نمیگیری متنبه نمیشوی از ندادن های خدا و اجابت نشدن های دعاهایت.آنقدر میخواهی ک خدا میدهد چیزی را که میخواهی.تازه میفهمی که باخته ای و خوشبختی تو در نداشتن و ندانستن بود و پذیرای حقیقتی شده ای که سزاوارت نیست.گاه باید مقابل ندادن های خدا سر شکر فرو آورد و برای ندادن و نداشتن شکر خدایی کرد نیک و بد مارا آگاه است و دوست دارد به ما چیزی عطا کند که لیاقت دلها و تلاش و نیات ما باشد.گاه چیزی را میخواهیم که نداشتنش خوشبختی ماست.
و جور هر خواستن نابه جایی روبه رو شدن با حقیقت تلخ است.

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : جمعه 19 خرداد 1396 ساعت: 8:48